Styrelsen

Lv6 Kamratförening styrelse

Ordförande Johnny Stenberg
johnny.stenberg@hotmail.com
0708 280852
Vice ordförande Kjell Johansson
Kassaförvaltare Johnny Stenberg
Ledamöter Erik Poussar
Benno Jangeborn
Torgny Allvin
Nils-G Forslund, webbmaster
Stefan Linderås (adj)
Lennart Steen, suppleant
Jan Ohlsson, suppleant
Klubbmästare Ulf Skoglund
0705-694305
ulf.skoglund1@gmail.com

Länk till stadgar (länk saknas)