Program

Öppen Mäss på Garnisonssällskapet i Göteborg.

Våren 2019, 22/5
”Stomprogram”
16.00  Baren öppnar, (17.00-18.15 eventuell förbeställd mat serveras).
18.00  Enklare förtäring, vanligtvis varm korv kan köpas för 10:-
18.30  Föredrag inklusive frågestund.
22.00  Mässen stänger
mer information på www.gsgbg.se

Känsödagen 30 maj 2019

Tillsammans med Försvarsutbildarna, Kamratföreningarna och Reservofficerarna i Göteborg genomför vi den sedvanliga Känsödagen med Försvarsinformation och rundvandring på Känsö där det också kommer att förekomma enklare förplägnad.
Pris: Båttp och Lunch  kr 100:-
Samling vid Hamnen på Käringberget kl 0930 för resa till Känsö. Beräknad återkomst kl 1500
Anmälan, som är obligatorisk, med uppgift om namn och personnummer för säker inpassering och beräkning av plats på båt och förplägnad senast den 24 maj enligt nedan.