Om föreningen

Bilder från utflykten söderut i september 2018

Flygmuseet Ängelholm
Visningen inne i flygmuseet
Johnny Stenberg visar oss Lv- samlingarna