Välkommen

Senaste nyheterna

ÅRSMÖTE

med Lv6 Kamratförening i Göteborg i Kvibergs Kantin på Kviberg
Tisdagen den 26 mars 2019 18.30
I samband med mötet serveras en enklare måltid.
Anmälan till måltiden senast den 23 mars.
Ulf Skoglund, 0705-694305, ulf.skoglund1@gmail.com
Johnny Stenberg, 0708-280852, johnny.stenberg@hotmail.com

ÖPPET HUS PÅ KVIBERG

den 3 april 18.00 – 20.00

Betala medlemsavgiften för 2019

75:- till postgiro 49012-8
Ny medlem skicka information till Johnny Stenberg där du anger namn, adress, telefon, födelsenummer och epostadress.
johnny.stenberg@hotmail.com eller
telefon 0708-280852